SKOLEBESØG

I Modstrøm er en af vores vigtigste opgaver at understøtte elevrådene rundt omkring på FGU-skolerne. Det gør vi på forskellige måder, blandt andet ved at komme på skolebesøg. 

På skolebesøg hjælper vi jer elevråd med at sætte fokus på det at være et elevråd, hvordan man kan skabe en god struktur, og hvordan man kan arbejde for at skabe forandringer på skolen. 

Vi ved, at hver skole er forskellig, og det derfor er forskelligt, hvad der lige nu er fokus på. Vi tager derfor rundt og hjælper inden for mange forskellige emner. Fx har vi lavet skolebesøg om: 

 • Opbygning af elevråd
 • Rekruttering af elever til elevrådet
 • Opbygning og udvikling af fællesskab i elevrådet eller på skolen
 • Røgfri skoletid
 • Struktur og arbejde i elevrådet (find en sag, sæt mål og arbejd videre med) 
 • Fælles elevråd
 • Repræsentanter i FGU bestyrelsen
 • Kultur på FGU skoler
 • Kommunikation mellem lærere og elever
 • Respekt for alle på FGU
 • Lær Modstrøm at kende og bliv aktiv i Modstrøm 
 • Hvordan lytter vi? Hvordan repræsenterer man som elevråd sine medelever?Vi laver skolebesøg på forskellige måder, alt efter hvad der er brug for hos jer. Men vores metode er altid den samme og et program vil altid indeholde nogle faste punkter som er beskrevet her: 


Velkomst: Kort om formål for besøget og præsentation af os

Tjek-ind: Vi tjekker altid ind, som noget af det første. Det kan fx handle om ens humør eller ens weekend. Gennem tjek-ind når alle at få ordet, selvom det kan være kort. 

Workshop med et tema: Vi laver workshops, hvor jer som elevråd kommer på banen og handler med det samme. Det kan være ud fra et af de temaer, vi har skrevet ovenover. På den måde får vi givet jer i elevrådet noget konkret at gå videre med, efter vi har været på skolebesøg. 

Energizer: Vi skaber god stemning og et godt fællesskab på de timer, vi er sammen med energiske, sjove øvelser. 

Muligheder i Modstrøm: Vi slutter altid af med at nævne de næste tilbud og aktiviteter, som vi har i Modstrøm. Det kan være en invitation til en camp eller en præsentationen af Modstrøms sociale medier, hvor man kan følge med i vores næstkommende events. 

Tjek-ud: Vi tjekker altid ud for at høre, hvordan besøget er gået, og om eleverne har fået nogle læringer eller inputs, som de vil dele. 

Når vi planlægger et skolebesøg, udvikler vi altid programmet sammen, men vi har i Modstrøm samlet erfaringer sammen for, hvad der er den bedste tidsramme for de forskellige typer af workshops. Derfor har vi beskrevet nogle forskellige rammer i kan vælge imellem. 

Kort skolebesøg: 

Workshop med elevrådet med fokus på en af ovenstående emner. 

Tidsramme: 2 timer inkl. pause

Langt skolebesøg: 

Workshop med elevrådet med fokus på en af ovenstående emner

Tidsramme: 4 timer inkl. frokost og pauser

Kombineret skolebesøg: 

Workshop med elevrådet og efterfølgende samling for hele skolen med tema, der er valgt i workshoppen med elevrådet inden da. 

Tidsramme: 4 timer inklusiv frokost og pauser

Modstrøm-elevorganisationen

Online skolebesøg: 

Sparring eller online workshop eller info om Modstrøm for elevrådet eller elevrådsressourcepersoner. 

Tidsramme: 30-60 minutter

Workshop for fælles elevråd: 

Workshop for elevråd under samme institution med fokus på fælles elevråd, struktur, samarbejde og fællesskab. 

Tidsramme: 4 timer inkl. frokost og pauser

Tag fat i os i Modstrøm, og så laver vi en aftale om et skolebesøg. Find vores kontaktoplysninger her.