fbpx

MODSTRØM FORENINGSVÆRKSTED

Modstrøms Foreningsværksted er vores årlige generalforsamling, hvor vi samles for at møde hinanden på tværs af skoler, vælge et ungeråd, stemme for en sag, som Modstrøm skal arbejde på det kommende år og fejre alt det, som vi har opnået det foregående år.

Foreningsværksted afholdes

Onsdag den 24. november
Kl. 10.00-15.00 
På Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense

Tilmeld dig via tilmeldingsformularen nederst på siden.

Hvad skal der ske til Foreningsværkstedet?

Til Foreningsværkstedet bliver du budt velkommen af en gruppe tjek-ind værter, som er aktive modstrømmere, der har været med til at arrangere Modstrøms Foreningsværksted. Dagen byder på en række workshops, hvor vi skal lave noget i fællesskab, hilse på hinanden, og fejre det vi har opnået det sidste år. Nogle aktive modstrømmere vil fortælle historier om året i Modstrøm, og så skal vi stemme om den sag, som Modstrøms skal arbejde for det kommende år. Inden dagen slutter, skal vi møde de unge, der stiller op til Modstrøms ungeråd og stemme for, at de det næste år skal fungere som Modstrøms bestyrelse. I løbet af dagen vil der være frokost, kaffe og kage og pauser, hvor der er mulighed for at trække sig og få lidt luft.

Hvad er ungerådet?

Modstrøms Ungeråd består af 10-15 medlemmer og fem suppleanter. Ungerådet er Modstrøms bestyrelse og tager beslutninger om Modstrøms synspunkter og retning i løbet af året. 

Alle medlemmer af ungerådet er nuværende eller tidligere elever på FGU. Flertallet af ungerådet skal være nuværende elever på FGU. Ungerådet mødes minimum fire gange årligt. 

Ungerådet er et stærkt fællesskab, hvor man kan lærer meget og prøver noget nyt. 

Kunne du tænke dig at blive en del af ungerådet og stille op? Eller er du nysgerrig på det og har spørgsmål, skal du ringe til Ebbe, Modstrøms sekretariatsleder på 6019 2261 eller skrive til kontakt@viermodstrom.dk
Du skal senest melde dig til ungerådet 1 uge inden Foreningsværkstedet.
Det vil sige onsdag den 17. november kl. 12.00.   

Hvor mange kan deltage i Foreningsværkstedet?

Alle elever på din skole har ret til at deltage i Foreningsværkstedet, hvis jeres elevråd er medlem af Modstrøm. 

Af praktiske hensyn og for at sikre, at elever fra hele Danmark har mulighed for at deltage – opfordrer vi til, at I finder omkring fem deltagere fra jeres skole, der har lyst til at tage afsted.  

Lærere og andre ansatte på FGU kan være til stede til Foreningsværkstedet, men de har ikke stemmeret eller mulighed for at blande sig i de beslutninger, I vil tage. 

Hvad koster det?

Det er gratis at deltage, og der vil være god forplejning i løbet af dagen med frokost og kage. 

I skal selv finde transport til og fra Foreningsværkstedet. I kan opfordre jeres skole til at finansiere transporten. Hvis I har problemer med transporten – så tag kontakt til Modstrøms sekretariat på kontakt@viermodstrom.dk

Hvordan tilmelder jeg mig?

Du tilmelder dig Modstrøms Foreningsværksted 2021 ved at udfylde tilmeldingsformularen nederst på siden her.