HVEM ER MODSTRØM

 

 

“HVEM ER MODSTRØM?”

Modstrøm er foreningen for FGU-elever og unge omkring Den Forberende Grunduddannelse, FGU. Det betyder unge i alderen 15-25 år, der går på FGU eller er tidligere elev på enten FGU eller en produktionsskole. 

Vi er en bevægelse af unge, der ikke går den lige vej i uddannelsessystemet. Vi kæmper for et mere rummeligt uddannelsessystem og samfund, hvor der er plads til at stikke ud og være sårbar.

Vi er en partipolitisk uafhængig interesseorganisation, der arbejder for, at unge på og omkring FGU bliver hørt og taget seriøst på skolerne og i den offentlige debat. Samtidig er Modstrøm også et rummeligt fællesskab, hvor vi deler historier, handler på vores frustrationer, kæmper for det, vi tror på og har det sjovt sammen. Vi mener, at den bedste måde at skabe forandring på er ved at være forandringen selv.

Se videoen her og bliv klogere på, hvem vi er, og hvad vi laver.


HVORDAN ER MODSTRØMS FÆLLESSKAB?

I Modstrøm skaber vi frirum for unge og forsøger at være et rummeligt fællesskab, hvor der er plads til at udvikle sig. Det gør vi fx til vores events. Mediet Mandag Morgen har fulgt os for at lave en video om, hvordan Modstrøms fællesskab er. Videoen indgår i en undersøgelse af, hvordan frirum kan være en del af løsningen på unges stigende mistrivsel. Undersøgelsen er udarbejdet af Dansk Ungdoms Fællesråd og Mandag Morgen.

VORES HISTORIE

Det hele startede med en oplevelse af, at rigtig mange taler om os unge, der står uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, men alt for få taler med os. Da politikerne besluttede at lukke produktionsskolerne og starte den Forberedende Grunduddannelse, FGU, var vi en gruppe af produktionsskoleelever, der oplevede, at vi ikke blev hørt og talt med i processen. Det ville vi gerne lave om på, og derfor startede vi bevægelsen Modstrøm. Vores ønske var, at alt det gode ved produktionsskolerne skulle gives videre til den nye FGU og samtidig ville vi gerne gøre FGU’en endnu bedre.
Vi er vokset lige siden med flere aktive, flere medlemmer og flere lærere, direktører og politikere, som bakker Modstrøm op. I dag er vi en forening for alle unge på og omkring FGU, og vi repræsenterer elever på AGU, EGU og PGU.

Vi blev stiftet som FGU-skolernes elevorganisation til vores første Foreningsværksted d. 27. november 2019. Her var vi samlet 150 unge fra forskellige FGU-skoler i hele landet. Sammen blev vi enige om at kæmpe for, at ingen unge skal føle sig alene på FGU. Mange havde nemlig haft en svær start på de nye FGU-skoler og kunne genkende følelsen af at være alene eller føle sig ensom.

Hvert år i november, når vi holder vores foreningsværksted, vælger vi den næste sag, som Modstrøm skal kæmpe for. I år kæmper vi for ordentlig løn og stærkt fællesskab på FGU, som du kan læse mere om lige her.

 

VORES ORGANISATION

Elevrådene er kernen i Modstrøm. Derfor arbejder vi for, at elevråd fra hele Danmark melder sig ind i Modstrøm. På den måde får vi den handlekraftig elevorganisation og bliver en stærk, samlet stemme.

Vores organisation er bygget op af et valgt ungeråd, elevråd på FGU-skolerne og Modstrøms årlige Foreningsværksted.

Se billedet her ved siden af for at forstå, hvordan vi er organiseret som forening. 

Øverst på tegningen ser du alle unge på og omkring FGU. Det er dem som vi i Modstrøm kæmper for. Ud fra dem går der tre pile, som viser, at alle unge på og omkring FGU kan engageres sig i Modstrøm i vores hold, til vores Foreningsværksted og ved at deltage i vores årlige digitale lytteundersøgelse. 

Modstrøms Foreningsværksted afholdes en gang årligt, hvor elevråd og unge på og omkring FGU inviteres til at beslutte, hvad vi i Modstrøm skal kæmpe for det kommene år. Til Foreningsværkstedet vælges også et nyt ungeråd, som skal lede Modstrøm det kommende år. 

Modstrøms Ungeråd er en gruppe unge fra forskellige FGU-skoler og landsdele, som vælges til at være en del af Ungerådet på Modstrøms årlige Foreningsværksted. Ungerådet er valgt til at lede Modstrøm og fungerer som Modstrøms øverste beslutningstagere. 

Modstrøms sekretariat og råd af voksenallierede støtter ungerådet i at lede Modstrøm og rådgiver i forskellige relevante spørgsmål.

Du kan læse mere om os i vores vedtægter her.

image