VI VIL VORES FGU OG VORES FREMTID

MODSTRØM KÆMPER FOR FIRE SAGER I 2022

 • Bedre finansiering til FGU
 • Fair skoleydelse og ret til handicaptillæg
 • Respekt for alle unge på FGU
 • Fair fraværsregler på FGU

Du kan tage del i en eller flere sager, hvis du vil være med til at kæmpe for et mere fleksibelt uddannelsessystem og et samfund, hvor der er plads til at stikke ud og være sårbar. Læs mere om sagerne, og hvordan du kan være med lige her.

BEDRE FINANISERING TIL FGU

Det skal være trygt og lærerigt at gå på FGU. Men mange af os oplever, at skolerne og ikke mindst lærerne er pressede. Alt for mange elever oplever, at hverdagen på FGU er blevet ustabil, og det forhindrer den faglige udvikling og går ud over vores trivsel og muligheden for en god overgang til et job eller en ungdomsuddannelse.

Modstrøms vigtigste sag i år er at kæmpe for, at der bliver sat flere penge af til FGU på finansloven. Hvis det lykkes, vil det give mulighed for flere lærer, flere sociale aktiviteter, bedre bygninger og mere stabilitet for os elever. 

Vi VIL vores FGU og vores fremtid! 

Bliv en del af kampen for bedre finansiering til FGU. Meld dig og dit elevråd eller hold til FGU’ernes Kampdag – en national walkout for bedre FGU-skoler tirsdag d. 31. maj, hvor vi sætter fokus på de vilkår, vi har på FGU-skolerne og råber politikerne op for at skabe bedre finansiering. Læs mere om kampdagen og tilmeld dig lige her.

FAIR SKOLEYDELSE OG RET TIL HANDICAPTILLÆG

Rigtig mange elever er frustreret over skoleydelsen. Det er den udfordring, der bliver nævnt af flest elever, når Modstrøm undersøger FGU-elevernes trivsel.

I ungerådet vurderer vi, at det ikke er realistisk at få sat skoleydelsen op – i hvert fald ikke indenfor det næste år. Derfor arbejder vi på at gøre skoleydelsen mere fair ved:

 • At skabe en fast skoleydelse, så man får det samme beløb hver måned. Hvis skoleydelsen blevet lavet om til et fast beløb vil det betyde, at man hver måned fik det samme beløb, og det vil være lettere at regne med, hvad man har til rådighed. 
 • Gøre det muligt at søge handicaptillæg på FGU. For at få handicaptillæg skal du have en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør dig nærmest ude af stand til at have et studiejob. Hvis du går på en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse, er det muligt at få handicaptillæg. Samme mulighed burde være gældende på FGU.

RESPEKT FOR ALLE PÅ FGU

For at det er fedt at gå på FGU, er det afgørende, at vi oplever at blive respekteret for dem vi er både internt på skolerne af vores medelever, lærere og ledere, men også eksternt af kommunerne, politikerne og andre unge. 

Desværre er vi mange, der føler os set anderledes på – især i forhold til unge på andre ungdomsuddannelser. Vi har oplevelser med at blive diskrimineret og sat i en bås, som vi ikke selv har været med til at definere. Men mange os er ikke klar over, hvad vi har af rettigheder og handlerum til at skabe en forandring og stå imod den manglende respekt eller diskrimination. Det er derfor, at vi kæmper for at skabe mere RESPEKT FOR ALLE PÅ FGU og ændre synet på det at være FGU-elev, så alle unge kan være stolte af at gå på FGU og føle, at vi bliver set som ligeværdige unge mennesker. 

For at opnå det vil vi arbejde konkret for: 

 • At FGU-skoler har en samværspolitik/samværs og ordensregler, som elever har været med til at godkende.
 • At udvikle en rettighedsguide, der skal være tilgængelig ude på FGU-skolerne, så eleverne aldrig er i tvivl om, hvilke rettigheder de har, og hvor de kan gå hen, hvis de oplever noget, der går imod deres rettigheder. 

Hvis du vil være med til at arbejde for mere respekt på din FGU-skole, kan du: 

 • Komme med på en af vores udviklingsdage, hvor vi blandt andet producerer vores rettighedsguide. Lyder det som noget for dig, så kontakt Modstrøms sekretariat.
 • Dele din historie med at blive respekteret. 
 • Finde ud af, om din skole har samværs- og ordensregler, og om elever har været med til at godkende dem. 

FAIR FRAVÆRSREGLER

Uretfærdige fraværsregler skaber økonomisk utryghed på FGU. Mange elever oplever, at reglerne om fravær ikke er ens på tværs hold og skoler. Så hvad der gælder for en elev, kan være anderledes for en anden elev på samme skole. Man kan derfor ende i konflikter med lærerne over fraværsregler, og det kan være svært at stå i. Hvis reglerne var ens på alle FGU-institutioner vil det være lettere at forstå og man vil føle sig mere tryg som elev.  

Når man bliver trukket i skoleydelse for ulovligt fravær, kan det handle om beløb på 50 til 1.500 kroner. Det betyder færre penge til faste regninger, mad og oplevelser med vennerne som et cafebesøg eller en tur i biografen. Hør her hvordan fraværsreglerne på FGU kan påvirke os som elever.

Det her er Helenes historie om at blive trukket i skoleydelse for at tage til sin mormors begravelse. 

Som elev på FGU kan du være med til at kæmpe for nogle mere fair fraværsregler ved at: 

 • Gå i dialog skolelederen og direktøreren på din FGU om de nuværende fraværsregler. Præsenter Modstrøms bud på nogle mere fair fraværsregler. Læs Modstrøms bud på nogle fair fraværsregler lige her. Eller skab jeres eget bud på nogle mere fair fraværsregler på jeres skole. 
 • Tage sagen op med elevrådet på din skole. Kan I tage dialogen sammen med skolelederen og direktøren, så I er flere til at tale om, hvordan I kan gøre fraværsreglerne mere fair. 
 • Sørge for, at der er en fælles introduktion til skolens fraværsregler, når nye elever starter på FGU.