LEDIG STILLING: UDVIKLINGSKONSULENT

Vi søger en udviklingskonsulent, der vil stå i spidsen for arbejdet med etablering af nye fællesskaber for unge på kanten

Brænder du for at give unge på kanten en større stemme og en plads i et meningsfyldt fællesskab?

MODSTRØM

Hvem er Modstrøm?

Modstrøm er en bevægelse af unge, der ikke går den lige vej i uddannelsessystemet. Vi kæmper for et mere rummeligt uddannelsessystem og samfund, hvor der er plads til at stikke ud og til at være sårbar. 

Mange unge i Modstrøm har aldrig følt, at de passede ind, men i Modstrøm skaber vi rum, hvor unge med deres egne ord oplever tillid, fortrolighed og respekt og et frirum med plads til at være sig selv sammen med andre. De rum skal vi skabe mange flere af, så endnu flere unge kan opleve at være en del af et stærkt, meningsfuldt og udviklende fællesskab.  Her kommer du som udviklingskonsulent til at spille en afgørende rolle.

HVAD INDEBÆRER JOBBET SOM UDVIKLINGSKONSULENT?


I Modstrøms første år har vi taget afsæt i unge på FGU, herunder opbygning af et stærkt elevdemokrati. Det er stadig en vigtig del af Modstrøms arbejde, men nu er vi klar til at tage næste skridt for at involvere endnu flere unge på kanten i vores fællesskab.

Vi skal udvikle nye handlingsfællesskaber for unge i Modstrøms målgruppe udenfor elevrådene på FGU.  Som udviklingskonsulent vil du have programledelses- og udviklingsansvaret for vores ambitiøse indsats ’SAMMEN ON NOGET’.  Programmet handler om at identificere nye veje til at engagere unge på kanten i Modstrøms handlingsfællesskaber.

Som Modstrøms udviklingskonsulent bliver du vores faglige anker i arbejdet med forandringsteori og metodeudvikling. Det bliver din opgave at igangsætte eksperimenter og sikre at vi løbende opsamler og bringer ny viden i spil.

Udover at lede arbejdet med ’SAMMEN OM NOGET’, vil du også have ansvar for en række andre centrale dele af Modstrøms virke, herunder vores arbejde med opsøgende skolebesøg, fundraising og udvikling af vores metodiske værktøjskasse.

HVEM ER DU?

Du har et brændende engagement i at gøre en forskel for unge på kanten af fællesskabet, som du kombinerer med stærke metode- og udviklingskompetencer. Du er vant til at arbejde med forandringsteori og med din metodiske indsigt kan du kombinere vores unges ønsker og drømmer med vores konkrete erfaringer i et klart og tydeligt koncept.

Du kan bryde vores overordnede målsætninger om fx opbygning af regionale Modstrøm-klubber og lignende tiltag ned i en konkret projektbeskrivelse, hvor du kan redegøre for hvordan vi anvender og udvikler vores metode, hvilken forandringsteori vi anvender og hvilken læring vi søger at opnå med de initiativer vi sætter i gang. Når du først har defineret et koncept eller projekt, kan du se hvilke partnerskaber og finansieringsmuligheder der kan realisere projektet, og du evner at forfølge dem.

Din personlighed og livserfaring gør dig i stand til at møde de unge i Modstrøm i øjenhøjde, og du er optaget af at omsætte deres tanker og ideer til udviklingen af Modstrøms indsatser.

Du kan bidrage konstruktivt ind i et lille, men hastigt voksende team og du er god til at oversætte din faglighed til dine kollegaer. Du synes, det er fedt at være med til at opbygge en organisation fra bunden, selvom det betyder, at vi indimellem lægger skinnerne, mens vi kører. Det gør dig ikke noget og du byder dig gerne til med en hjælpende hånd, der hvor der måtte være behov.

Modstrøms ledelse er Ungerådet, der består af nuværende og tidligere FGU-elever mellem 15 og 25 år, så det er en fordel, hvis du har erfaring fra en politisk styret organisation, men det er ikke en forudsætning.


VI TILBYDER:

Et spændende og udfordrende job i et engageret fagligt miljø, hvor du har mulighed for stor indflydelse på eget arbejdsområde. Vi har kontor i indre København og gode muligheder for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet. Vi står over for en større udvikling af organisationen i 2024, herunder en udvidelse af sekretariatet, og det bliver helt sikkert spændende at være med på rejsen.

Stillingen er fuldtid og løn forhandles i henhold til erfaring og kvalifikationer.

Er du interesseret og har noget at byde på, så send os din ansøgning samt CV til mailadressen kontakt@viermodstrom.dk senest fredag den 21. juni 2024 kl. 13.

Har du spørgsmål til stillingens muligheder i forhold til din profil, så skriv gerne en mail til sekretariatsleder Caroline Holdflod på caroline@viermodstrom.dk

Har du andre relevante spørgsmål til stillingen eller ansættelsesprocessen, så kontakt gerne vores administrative leder Claudia Kabell Bjerrum på tlf. 61740545 eller mail til claudia@viermodstrom.dk

Vi forventer at holde samtaler den 24., 25., 26. og 28. juni med ansættelsesstart 1. september 2024.

Bemærk, at vi ved denne stilling vægter din metodiske og forandringsteoretiske ballast højt, så vi beder om at du, i din ansøgning, redegør for hvordan du har opnået disse, og hvordan du kan bringe dem i spil i forbindelse med opgaveløsningen.