ORDENTLIG LØN & STÆRKT FÆLLESSKAB

Alt for mange unge på FGU oplever at have problemer med deres skoleydelse. Det skaber stor utryghed og frustration. Samtidig har det sidste år trods ønsket om flere sociale aktiviteter været præget af afstand, hjemmeundervisning og mangel på socialt samvær som følge af COVID-19. Det skal vi have lavet om på, så FGU kan blive et endnu bedre sted at være. Med fokus på ordentlig løn & stærkt fællesskab kæmper vi for at styrke sammenholdet på og tilliden til FGU.

ORDENTLIG LØN

Vi kalder den ene del af dette års sag for ORDENTLIG LØN. Heri ligger mere end blot et ønske om et forbedret, mere ensrettet og gennemskueligt lønsystem for ALLE FGU-elever. Her ligger også et stort ønske om at opnå de samme fordele, som andre unge, der går på en ungdomsuddannelse, har. For eksempel mener vi, at ALLE unge på FGU skal have et gratis studiekort – ikke kun nogle unge på FGU.

GRATIS STUDIEKORT TIL ALLE PÅ FGU

Langt fra alle elever på FGU har mulighed for at få et studiekort. Og rigtig mange af de unge, der har, skal selv betale for det. Vi synes, alle FGU-institutioner burde tilbyde deres elever et gratis studiekort, og derfor har vi skrevet et brev om det og sendt til alle FGU-direktører. Over 120 elever skrev under på brevet, inden vi sendte det afsted. Hvis I stadig ikke har studiekort på din skole, så kan det være, du kan bruge brevet til at overtale din skoleleder til, at I får det. Læs brevet her.

Indtil videre har det blandt andet betydet, at alle elever på FGU Nord har fået gratis studiekort eller får et, når de starter på skolen.
Uanset om du har et studiekort eller ej, så håber vi, du vil tage del i kampen på vegne af de unge, der ikke har mulighed for at få et gratis studiekort på deres FGU. Det kan du for eksempel gøre ved at dele videoen her med dine venner og bekendte på din og andre FGU-skoler.

Har du mulighed for at få et studiekort via appen Studiz men har svært ved at få det i brug, så se her modstrømmer Simons videoguide. Simon hjælper dig trin for trin til, hvordan du downloader Studiz og får sat det i gang, så du kan få råd til mere som FGU-elev.

FAIR, FEJLFRI OG FORSTÅELIG LØNSEDDEL

I starten år det nye år satte Ungerådet i Modstrøm sig sammen for at skrive et debatindlæg, der kunne skabe sætte fokus på de mange udfordringer vi FGU-elever oplever, at vi har med voresskoleydelse. I debatindlægger berører Ungerådet også det etiske dilemma, der ligger i den måde, fraværssystemet på FGU er skruet sammen på i dag. Du kan læse debatindlægger lige her.

image

Læs meget mere om, hvad vi præcist mener, der kan blive endnu bedre ved vores skoleydelse lige her.
Du kan følge os på Instagram og Facebook, hvor du også kan være med til at kæmpe for gratis studiekort til alle unge på FGU.

STÆRKT FÆLLESSKAB

Bedre tone, klarere kommunikation, mere gennemsigtighed og flere sociale initiativer er noget af det, vi hører eleverne nævne alleroftest, når vi spørger dem, hvad de ville ønske, der var mere af på FGU. Alle ønskerne kan samles under overskriften: “Et stærkere fællesskab”, som eleverne igen og igen vender tilbage til. De ønsker en FGU med rummelighed, forståelse og gensidig tillid. En FGU med samtale, der skaber samvær og formår at knytte bånd og relationer. En FGU, hvor man føler sig som en del af noget mere end bare uddannelsen selv.

image

DERFOR ER DET PÅ TIDE AT FÅ GANG I SNAKKEN!

START DEN MED TRIVSELSSAMTALER

Hvordan er fællesskabet på din skole eller på dit hold? Hvordan kan sammen sørge for, at styrke fællesskabet å tværs af hold, klasser og værksteder. Trivselssamtaler kan både være kollektive og individuelle. Det er samtaler, hvor I taler med hinanden om, hvordan I synes, stemningen, samarbejdet, det sociale OG det faglige forløber på lige netop jeres hold.

SOCIALE AKTIVITETER

Vi kæmper for flere sociale aktiviteter på FGU, der styrker fællesskabet og knytter os tættere sammen. Derfor er det vigtigt for os, at skolerne prioriterer sociale aktiviteter både på de enkelte hold, klasser og værksteder men også på tværs af dem.
Men det er ikke skolernes opgave alene. Hvis I ønsker flere sociale aktiviteter, så er I nødt til at give udtryk for det og hjælpe til med at skabe dem! For eksempel kan I søge vores eventpulje og få 5000 kr. til et event, I ønsker at lave. Har I en god idé til noget, så del det med jeres elevråd eller jeres lærer og få dem til at sende os en ansøgning gennem formularen her.

image


Som FGU-elev og elevråd kan I være med til at kæmpe for ORDENTLIG LØN & STÆRKT FÆLLESSKAB. Sæt gang i samtalen om ordentlig løn på jeres skole. Fungerer systemet, der udbetaler jeres løn ordenligt – hvorfor/hvorfor ikke?

Hvad skal der til for at styrke fællesskabet hos jer? Flere sociale aktiviteter, bedre kommunikation mellem jer og ledelsen?

Følg med i kampagnen og ta’ del i den på vores instagram, hvor vi poster spørgerunder, konkurrencer, gode råd til, hvordan I kan være med og meget mere!

RÅD TIL DET BASALE OG SOCIALE

Mød her tre FGU-elever, som fortæller, hvordan de hver kæmper med at få pengene til at række.
I Modstrøm kæmper vi for, at alle unge på og omkring FGU skal have råd til det basale og sociale.

Hør her Stefanies historie om at være forældre på FGU og mangle penge til mad, termotøj til børnehaven og hyggeture med datteren.
Er det okay at skulle undvære mad, ferier og hyggeture med sit barn som FGU-elev og forældre?
Hvis du har børn og går på FGU kan det være rigtig svært at få skoleydelsen til at række.


Hør her Helenes historie om at blive trukket i skoleydelse, fordi hun fik ulovligt fravær for at tage til en begravelse hos et meget nærtstående familiemedlem.
Er det okay at trække elever i løn for at få dem til at komme i skole?
Fraværsreglerne på FGU skaber frustration hos mange elever. Nogle steder ender det desværre i konflikter med lærerne.

Mads’ historie om at savne penge til husleje, tøj og oplevelserne med vennerne.
Er det okay at skulle låne penge til husleje og mad, når man er FGU-elev?
Som udeboende FGU-elev kan det være virkelig svært at få skoleydelsen til at række til de faste udgifter.