ORDENTLIG LØN & STÆRKT FÆLLESSKAB

Alt for mange unge på FGU oplever at have problemer med deres skoleydelse. Det skaber stor utryghed og frustration. Samtidig har det sidste år trods ønsket om flere sociale aktiviteter været præget af afstand, hjemmeundervisning og mangel på socialt samvær som følge af COVID-19. Det skal vi have lavet om på, så FGU kan blive et endnu bedre sted at være. Med fokus på ordentlig løn & stærkt fællesskab kæmper vi for at styrke sammenholdet på og tilliden til FGU.

ORDENTLIG LØN

Vi kalder den ene del af dette års sag for ORDENTLIG LØN.
Heri ligger mere end blot et ønske om et forbedret, mere ensrettet og gennemskueligt lønsystem for ALLE FGU-elever. Her ligger også et stort ønske om at opnå de samme fordele, som andre unge, der går på en ungdomsuddannelse, har.

Sammen med medlemmer fra vores Ungeråd har vi lavet et debatindlæg, der handler om, hvad vi håber og ønsker for lønsystemet på FGU. Læs det her.

image

STÆRKT FÆLLESSKAB

Bedre tone, klarere kommunikation, mere gennemsigtighed og flere sociale initiativer er noget af det, vi hører eleverne nævne alleroftest, når vi spørger dem, hvad de ville ønske, der var mere af på FGU. Alle ønskerne kan samles under overskriften: “Et stærkere fællesskab”, som eleverne igen og igen vender tilbage til. De ønsker en FGU med rummelighed, forståelse og gensidig tillid. En FGU med samtale, der skaber samvær og formår at knytte bånd og relationer. En FGU, hvor man føler sig som en del af noget mere end bare uddannelsen selv.

image

DERFOR ER DET PÅ TIDE AT FÅ GANG I SNAKKEN!

START DEN MED TRIVSELSSAMTALER

Hvordan er fællesskabet på din skole eller på dit hold? Hvordan kan sammen sørge for, at styrke fællesskabet å tværs af hold, klasser og værksteder. Trivselssamtaler kan både være kollektive og individuelle. Det er samtaler, hvor I taler med hinanden om, hvordan I synes, stemningen, samarbejdet, det sociale OG det faglige forløber på lige netop jeres hold.

SOCIALE AKTIVITETER

Sammen med jer vil vi kæmpe for flere sociale aktiviteter på FGU, der styrker fællesskabet og knytter os tættere sammen. Derfor er det vigtigt for os, at skolerne prioriterer sociale aktiviteter både på de enkelte hold, klasser og værksteder men også på tværs af dem.
Men det er ikke skolernes opgave alene. Hvis I ønsker flere sociale aktiviteter, så er I nødt til at give udtryk for det og hjælpe til med at skabe dem! Har I en god idé til noget, der kunne være fedt, så del det med jeres elevråd eller jeres lærer.

image

Som FGU-elev og elevråd kan I være med til at kæmpe for ORDENTLIG LØN & STÆRKT FÆLLESSKAB. Sæt gang i samtalen om ordentlig løn på jeres skole. Fungerer systemet, der udbetaler jeres løn ordenligt – hvorfor/hvorfor ikke?

Hvad skal der til for at styrke fællesskabet hos jer? Flere sociale aktiviteter, bedre kommunikation mellem jer og ledelsen?

Følg med i kampagnen og ta’ del i den på vores instagram, hvor vi poster spørgerunder, konkurrencer, gode råd til, hvordan I kan være med og meget mere!