DINE RETTIGHEDER PÅ FGU

Alle unge på og omkring FGU har nogle rettigheder, som det er vigtige at kend. Derfor har vi lavet en rettighedsplakat og denne side med de forskellige rettigheder, og hvad de betyder. 

RET TIL ELEVRÅD

Alle FGU-skoler har ret til at danne og have et elevråd, der består af elever, og som er elevernes talerør på skolen. Derudover har I som elever ret til at sidde i bestyrelsen for jeres FGU-institution. Begge ting kan Modstrøm hjælpe jer med. Modstrøm hjælper nemlig med at oprette et elevrådet samt guide jer i jeres arbejde. Vi har også lavet et elevrådskit, der ligger her på hjemmesiden, og hvor I kan læse mere.

RET TIL ET GRATIS MÅLTID

Alle FGU-elever har ret til mindst ét gratis måltid om dagen, når man går på FGU. På nogle skoler er det et morgenmåltid, på andre skoler er det frokosten der er gratis. Det er forskelligt. Men lige meget hvad, har I ret og krav på mindst ét gratis måltid om dagen. 

RET TIL ORDENTLIGE ARBEJDSMATERIALE

I Modstrøm mener vi, at vi som elever skal have ordentligt udstyr, når vi arbejder og producerer ude i de forskellige værksteder. Om det så er maskiner, ordentlig værktøj, sikkerhedssko eller noget helt andet, skal det være ordentligt. Derfor er det også vigtigt, at man husker at tjekke al arbejdsmateriale igennem, så vi kan være sikre på, at alt er som det skal være for både os elever og vores læreres sikkerhed. 

RET TIL FAIR SKOLEYDELSE 

Alle elever på FGU skal have en fair skoleydelse, og alle skal have ret til at kunne se og forstå deres lønseddel. Hvis vi ikke forstår, hvad der står på vores lønseddel, har vi svært ved at sige til, hvis der er noget, der står forkert. Derfor har vi også lavet en lønguide, som guider til, hvordan man kan læse sin lønseddel, og hvad der skal stå på den. Find lønguiden her.

RET TIL RESPEKT FRA LÆRERNE

Vi oplever tit, at elever ikke får den respekt, som er ønsket omkring FGU. Det vil vi gerne lave om på. Vi har ret til at blive respekteret som elever på FGU. Vi oplever nogle gange lærere, der ikke har de rigtige færdigheder til at undervise os. Og det går ud over vores sociale miljø og fællesskabet på skolen. Vi vil som elever ikke tales ned til, men respekteres. Samtidig skal vi også vise respekt tilbage til vores lærere. Hvis vi respekterer hinanden, skaber vi en bedre skole og et bedre fællesskab. 

RET TIL AT BLIVE HØRT OG TAGET SERIØST

Vi har som elever ret til at bruge vores stemme på en ordentlig måde og sige vores mening. Det kan fx være igennem elevrådet. Eller det kan være ved at komme med forslag til noget omkring undervisningen. Derudover vil vi også gerne have ret til at blive taget seriøst i forhold til vores alder og i forhold til, hvem vi er som personer. Vi har tanker og ideer til vores skole, undervisning og arbejdsmiljø, og dem vil vi gerne høres i og har ret til at blive taget seriøst omkring. 

RET TIL IKKE AT GÅ DEN LIGE VEJ

Med retten til ikke at gå den lige vej mener vi, at der skal være plads til at udvikle sig og bruge den tid, man har på FGU, til at kunne se alle de muligheder, man har. Ikke alle unge i Danmark tager den lige vej igennem uddannelsessystemet, og det skal der være plads til.  

RET TIL AT VÆRE DEN, DU ER 

Man skal have ret til at være anderledes og ikke at blive diskrimineret. Det er okay, at vi ikke passer ind i en bestemt boks eller kategori. Vi har ret og frihed til at være, dem vi er.  

RET TIL AT BLIVE TALT MED OG IKKE OM

Vi oplever rigtig meget, at der bliver talt meget om os unge på og omkring FGU og slet ikke nok med os. Det vil vi gerne ændre. Vi vil gerne sørge for, at vi bliver lyttet mere til, talt mere med og inddraget mere i beslutninger, der handler om os. 

RET TIL AT KENDE DINE RETTIGHEDER 

Alle unge på og omkring FGU – ja faktisk alle unge – har ret til at kende de rettigheder, vi har. Derudover skal vi som elever også vide, hvem vi kan tage fat i, hvis vi har brug for hjælp eller føler, at vores rettigheder ikke bliver overholdt. 

HVAD GØR DU, HVIS DINE RETTIGHEDER IKKE BLIVER OVERHOLDT?

Hvis du eller I som elever oplever, at jeres rettigheder ikke bliver overholdt, eller der mangler viden om, hvad jeres rettigheder er ude på skolen, kan I prøve at tage fat i enten en lærer, jeres skoleleder eller snakke med jeres medelever og finde ud af, om de ved noget.

I kan også altid tage fat i os i Modstrøm, så vi kan hjælpe jer med både at få mere viden eller få overholdt jeres rettigheder. 

I kan skrive til Modstrøm på kontakt@viermodstrom.dk eller finde numrene på os fra sekretariatet her.

Se Modstrøms rettighedsguide herunder.
Skriv til kontakt@vidermodstrom.dk, hvis du vil have den tilsendt som plakat til jeres skole.