MODSTRØMS NORMER

Modstrøm er et fællesskab. Derfor har vi sammen skabt nogle normer for den måde, vi er sammen på. Herunder kan du se vores 10 normer.

1

Vi har respekt for hinanden – også når vi har forskellige holdninger.

2

Man er mere end velkommen, selvom man har en dårlig dag.

3

Vi hygger os sammen, det vil sige, at vi holder mange pauser, vi laver mange lege, og vi griner sammen.

4

Vi har altid tjek-ind runder og tjek-ud runder, og vi starter altid med fælles morgenmad og kaffe.

5

Vi laver aktiviteter, hvor alle kan være med, og det er altid okay at trække sig, hvis man har brug for det.

6

Vi handler altid, når vi ses, fx ved at producere noget sammen, vi snakker ikke kun.

7

Vi er seriøse, når vi handler sammen.

8

Man er lige meget værd, uanset hvad man bidrager med, og vi støtter hinanden i det, vi hver især gør.

9

Vi hjælper hinanden med at komme afsted og melder afbud, hvis vi ikke kommer.

10

Vi er forstående og accepterende overfor hinanden, og vi lytter.